Hotline: 0983 808 626 - 0933 90 83 89
jacob jacob jacob jacob jacob jacob
Dịch vụ bảo vệ
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
1
Bảo vệ mục tiêu di động
Dịch vụ bảo vệ các mục tiêu di động của chúng tôi bao gồm:
• Bảo vệ yếu nhân.
• Bảo vệ, áp tải xe vận chuyển hàng hoá, tiền bạc, và những đồ vật có giá trị khác.
• Dịch vụ bảo vệ khẩn cấp : các bảo vệ sẽ ngay lập tức đến mục tiêu của khách hàng khi nhận được báo động tại các trung tâm của mục tiêu để kiểm tra và làm báo cáo.

Để thực hiện tốt việc bảo vệ các mục tiêu di động, Công ty Hoàng Long Hải đã sử dụng những công cụ hỗ trợ hiện đại trong khuôn khổ Pháp luật cho phép: