Hotline: 0983 808 626 - 0933 90 83 89
jacob jacob jacob jacob jacob jacob
Dịch vụ bảo vệ
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
1
TIN PHÁP LUẬT

NHỮNG QUY ĐINH MỚI VỀ THUẾ GTGT ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 15/11/2014.

TỪ 15/11/2014 CÓ NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ GTGT

Thứ trưởng Bộ tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa chính thức ký ban hành thông tư 151/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 15/11/2014), về việc hướng dẫn Nghị định 91 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế. Theo đó, nhiều quy định mới về thuế GTGT đã được sửa đổi.


1/ Đối tượng không chị thuế Giá trị gia tăng:

Theo thông tư 151, trường hợp tổ chwusc tính dụng thu các loại phí liên quan đến phát hành thẻ tính dụng thì các khoản phí thu từ khách hàng thuộc quy trình dịch vụ cấp thẻ tính dụng (phí phát hành thẻ) theo quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như phí trả nợ trước hạn, cơ cấu lại nợ, quản lý khoản vay và các khoản phí khác thuộc quy trình cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thế giá trị gia tăng.

Các khoản phí giao dịch thẻ thông thường không thuộc quy trình cấp tín dụng như phí cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng, phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch, phí đòi bồi hoàn khi sử dụng thẻ, phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng, phí hủy thẻ tín dụng, phí chuyển đổi loại thẻ tín dụng và các khoản phí khác thuộc đối tượng chịu thuế gái trị gia tăng.

Báo thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế; bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay bảo đảm.

Cụ thể là tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tải sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, thì các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định.

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt độnh kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng do đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng nhà nước cung cấp cho các tổ chức tín dụng để sử dụng trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước cũng không phải chịu thế GTGT.

2. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Liên quan đến nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, theo hướng dẫn của thông tư 151 thì thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ, mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Tài sản cố định chuyên dùng sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh, tài sản cố định, máy móc thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, phi thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh đoanh du lịch, khách sạn.

Tài sản cố định là oto chở từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ oto sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; oto dùng để làm mẫu và lái cho kinh doanh oto) có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa bao gồm thuế GTGT) thí số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

3. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT mua vào.

Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ.

Bài viết khác